Eşitlik ve Çeşitlilik Politikası

Giriş: CANPOLAT LEGAL olarak, tüm çalışanlarımızın değerli hissettiği ve saygı gördüğü, çeşitliliğin ve kapsayıcılığın hakim olduğu bir iş yeri yaratmaya gayret gösteriyoruz. Çeşitliliğin bir güç olduğunu ve farklılıkları kucaklayarak, müvekkillerimize ve paydaşlarımıza daha iyi hizmet verebileceğimizi biliyoruz. Bu nedenle eylemlerimizi yönlendirmek ve iş yerimizde adalet, eşitlik ve saygıyı teşvik etmek amacıyla eşit fırsatlar ve çeşitlilik politikası geliştirdik.

İşe Alım ve Seçim: Çalışanlarımızı, yaşlarına, cinsiyetlerine, cinsel yönelimlerine, ırklarına, dinlerine, engellilik durumlarına veya diğer herhangi bir korunan özelliklerine bakmaksızın, becerileri, nitelikleri ve deneyimlerine göre işe alıyoruz ve seçiyoruz. İşe alım ve seçim süreçlerimizi adil, şeffaf ve önyargısız şekilde yürütüyoruz ve çeşitlilik bakımından zengin bir aday havuzundan seçim yapmaya çalışıyoruz.

Eğitim ve Gelişme: Tüm çalışanlarımıza, geçmişleri veya kimliklerine bakılmaksızın, tam potansiyellerine ulaşmalarına ve kariyerlerinde ilerlemelerine yardımcı olmak için eğitim ve gelişme fırsatları sağlıyoruz. Eğitim ve geliştirme programlarımızın tüm çalışanlarımız için erişilebilir ve kapsayıcı olduğundan ve iş gücümüzün çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için uyarlandığından emin olmak için çaba göstereceğiz.

İş Yeri Kültürü: Çeşitliliğe, kapsayıcılığa ve saygıya değer veren bir iş yeri kültürü geliştiriyoruz. Tüm çalışanların adil ve saygılı bir şekilde muamele gördüğünden ve büromuzun başarısına katkıda bulunma eşitliğine sahip olduklarından emin oluyoruz. Ofisimizin, çalışanlarımızın tüm endişe ve sorunlarını dile getirme alanına sahip olduğu, güvenli ve sıcak bir karşılama sunan bir mekan olması için gayret gösteriyoruz.

Hesap verebilirlik ve Sürekli İyileştirme: Eşit fırsatlar ve çeşitlilik politikamızı düzenli olarak gözden geçirecek ve hedeflerimize ulaşma konusunda ilerlememizi değerlendireceğiz. Çeşitlilik ve kapsayıcılık uygulamalarımız hakkında şeffaf raporlama yapacağız ve tüm alanlarda performansımızı sürekli olarak iyileştirmeye çalışacağız. Ayrıca, eylemlerimizden dolayı hesap verilebilir olmaya ve en yüksek etik standartlarla hareket etmeye gayret göstereceğiz.

Özetle eşit fırsatlar ve çeşitlilik politikamız, işyerimizde adil, eşitlikçi ve saygı görülebilen bir ortamı teşvik etme taahhüdümüzü yansıtır. Çeşitliliği benimseyerek ve kapsayıcı bir kültür geliştirerek, müvekkillerimize ve paydaşlarımıza daha iyi hizmet verebileceğimize ve tüm çalışanların gelişebileceği bir iş yeri yaratabileceğimize inanıyoruz.