Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası

Giriş: Canpolat Legal olarak, daha iyi bir dünya yaratma konusunda kurumsal sosyal sorumluluğun (KSS) önemini biliyoruz. Bir hukuk bürosu olarak, topluma ve çevreye olumlu katkıda bulunma sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle, sosyal sorumluluğa uygun ve sürdürülebilir bir şekilde faaliyet gösterdiğimizden emin olmak için bir KSS politikası geliştirdik.

Çevresel Sürdürülebilirlik: Atıkları azaltarak, kaynakları koruyarak ve kirliliği önleyerek çevresel etkimizi en aza indirmeyi taahhüt ediyoruz. Enerji tasarruflu ekipman kullanmaya, enerji tüketimimizi azaltmaya, kağıt ve diğer ofis malzemelerinin kullanımını en aza indirmeye ve tehlikeli atıkları uygun şekilde imha etmeye gayret göstereceğiz. Ayrıca, çalışanlarımızın ofiste ve kişisel yaşamlarında sürdürülebilir uygulamalar benimsemelerini teşvik edeceğiz.

Sosyal Sorumluluk: Hukuk büromuzun, faaliyet yürüttüğü paydaşlar ve sektörler üzerinde bir etkisi olduğunun farkındayız. Bu nedenle, gönüllülük, hayırseverlik ve pro bono hukuki çalışmalar yoluyla paydaşlarımıza ve sektörlere olumlu katkılarda bulunuyoruz. Ayrıca, tüm çalışanların değerli hissettiği, saygı gördüğü, çeşitliliğin ve kapsayıcılığın hakim olduğu bir çalışma ortamı yaratmaya gayret gösteriyoruz.

Etik İş Uygulamaları: İşletmemizin faaliyetlerini en yüksek etik standartlarla yürütmeye çalışıyoruz. İşimizi yürürlükteki tüm kanun ve yönetmeliklere uygun olarak; dürüstlük, şeffaflık ve doğruluk çerçevesinde yürütmeye çalışıyoruz. Ayrıca, tedarikçilerimizin ve iş ortaklarımızın da etik iş uygulamaları konusunda çabamızı paylaşmalarına gayret gösteriyoruz.

Hesap Verilebilirlik ve Sürekli İyileştirme: KSS politikamızı düzenli olarak gözden geçiriyoruz ve hedeflerimize ulaşma konusundaki ilerlememizi değerlendiriyoruz. KSS uygulamalarımızı raporlama hususunda şeffaf olarak ilerliyoruz ve tüm alanlarda performansımızı sürekli olarak iyileştirmeye çalışıyoruz. Bunlara ek olarak, eylemlerimizden sorumlu olma konusunda hesap verilebilir olmaya ve en yüksek etik standartlarla çalışmaya gayret ediyoruz.

Özetle KSS politikamız, işimizi sosyal sorumluluk sahibi ve sürdürülebilir bir şekilde yürütmek için olan taahhüdümüzü yansıtmaktadır. Çevresel etkimizi en aza indirerek, faaliyet yürüttüğümüz sektör ve paydaşlara olumlu katkılarda bulunarak, etik iş uygulamalarına uyarak ve eylemlerimizden dolayı sorumlu tutulabilir olarak gelecek nesiller için daha iyi bir dünya yaratabileceğimize inanıyoruz.