Sürdürülebilirlik Politikası

Giriş: Canpolat Legal olarak, çevre, toplum ve ekonomi üzerindeki etkimiz için sorumluluk almayı önemsiyoruz. Gelecek nesiller için gezegeni korumanın ve faaliyet gösterdiğimiz alana olumlu katkıda bulunmanın önemini farkındayız. Bu nedenle, eylemlerimize rehberlik etmesi ve daha iyi bir dünya yaratmak için üzerimize düşen görevi yerine getirdiğimizden emin olmak amacıyla bir sürdürülebilirlik politikası geliştirdik.

Çevresel Sürdürülebilirlik: Atıkları azaltması, kaynakların korunması ve kirliliğin önlenmesi yoluyla çevresel ayak izimizi azaltmaya kararlıyız. Enerji verimli ekipmanları kullanmaya, enerji tüketimimizi azaltmaya, kağıt ve diğer ofis malzemelerinin kullanımını en aza indirmeye ve tehlikeli atıkları uygun şekilde imha etmeye çalışacağız. Ek olarak, çalışanlarımızı ofiste ve kişisel hayatlarında sürdürülebilir uygulamalar benimsemeye teşvik edeceğiz.

Sosyal Sürdürülebilirlik: İşimizin, faaliyet gösterdiğimiz paydaşlar ve sektörler üzerinde bir etkisi olduğunu farkındayız. Bu nedenle, gönüllülük, hayırseverlik ve pro bono hukuki çalışmalar yoluyla paydaşlarımıza ve sektörlere olumlu katkılarda bulunuyoruz. Ayrıca, tüm çalışanların değerli hissettiği, saygı gördüğü, çeşitliliğin ve kapsayıcılığın hakim olduğu bir çalışma ortamı yaratmaya gayret gösteriyoruz.

Ekonomik Sürdürülebilirlik: Finansal sürdürülebilirliğin, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik çalışmalarımızı desteklemek için gerekliliğini anlıyoruz. İşimizi; çevre, toplum ve ekonomiye ilişkin kararlarımızın uzun vadeli etkisini dikkate alarak finansal açıdan sorumlu bir şekilde yürütmeye çalışacağız. Ayrıca, sürdürülebilirlik taahhüdümüzü paylaşan diğer kuruluşlarla iş birliği yapmayı da hedefliyoruz.

Hesap Verebilirlik ve Sürekli İyileştirme: Sürdürülebilirlik politikamızı düzenli olarak gözden geçirecek ve hedeflerimize ulaşma yolunda ilerlememizi değerlendireceğiz. Sürdürülebilirlik uygulamalar raporlarımızda şeffaf olacak ve tüm alanlarda performansımızı sürekli olarak iyileştirmeye çalışacağız. Bunlara ek olarak, eylemlerimizden sorumlu olma konusunda hesap verebilir olmaya ve en yüksek etik standartlarla çalışmaya gayret edeceğiz.

Özetle sürdürülebilirlik politikamız, işimizi sosyal sorumluluk sahibi ve sürdürülebilir bir şekilde yürütmek için olan taahhüdümüzü yansıtmaktadır. Çevresel etkimizi en aza indirerek, faaliyet yürüttüğümüz sektör ve paydaşlara olumlu katkılarda bulunarak, etik iş uygulamalarına uyarak ve eylemlerimizden dolayı sorumlu tutulabilir olarak gelecek nesiller için daha iyi bir dünya yaratabileceğimize inanıyoruz.